ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • ยินดีต้อนรับ1
 • 1692164343812
 • Banner ITA
 • 333333333333333333
 • Banner App Moac

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ผอ.สำนัก
  ผู้อำนวยการศูนย์

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน "พาทำ นำทาง สร้างความเป็นทีม" (ศูนย์ฯ 1 จังหวัดปทุมธานี) "คลิกดูเลย"
  • สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ "คลิกดูเลย"
  • ฐานการเรียนรู้ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ "คลิกดูเลย"
  • กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน "คลิกดูเลย"
  • การจัดตั้งสหกรณ์นักเรียน "คลิกดูเลย"
  • ฐานการเรียนรู้ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ "คลิกดูเลย"

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  สำนักงาน ก.พ.

  เมนูอื่นๆ

  Layer 1
  Layer 7
  Layer 5
  km

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  f
  Layer 2

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1
  Copyright © 2022 Cooperative Technology Transfer Center 1 Pathumthani Province
  ภาพประกอบเว็บไซต์ โดย : flation.com , freepik.com , pixabay.com ,google.com , iconfinder.com , canva.com 

  BACK TO TOP